လာေရာက္လည္ပတ္သူအားလံုးကို*တင္မ်ိဳးလင္း*မွထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္မ်ာ


Wednesday, 19 September 2012

blue sky service center: Huawei U8860 ကို root လုပ္ျပီး ျမန္မာ Font တင္ျခင္...

blue sky service center: Huawei U8860 ကို root လုပ္ျပီး ျမန္မာ Font တင္ျခင္...: Huawei U8860 (U8860_V100R001CHNC00B876) ကုိ အျမစ္တူးရန္ ျမန္မာဖြန္႔ တင္ရန္ အတြက္ http://forum.xda-developers.com http://level5developers....

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...