လာေရာက္လည္ပတ္သူအားလံုးကို*တင္မ်ိဳးလင္း*မွထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္မ်ာ


Wednesday, 19 September 2012

မုိးဟိန္း: Huawei ဖုန္းမ်ားအတြင္းသို႔ ျမန္မာစာ Font ႏွင့္ Key...

မုိးဟိန္း: Huawei ဖုန္းမ်ားအတြင္းသို႔ ျမန္မာစာ Font ႏွင့္ Key...: Huawei ဖုန္းမ်ားအတြင္းသို႔ ျမန္မာ စာ Font ႏွင့္ Keyboard ထည့္သြင္း အသံုးျပဳနည္း Views စလံုးအၾကီးအေသးေျပာင္းရန္ Pos...

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...