လာေရာက္လည္ပတ္သူအားလံုးကို*တင္မ်ိဳးလင္း*မွထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္မ်ာ


Monday, 17 September 2012

Gmail ဖြင္႕နည္းတစ္မ်ိဳးေလးပါ

Gmail ရဲလွိူဝွက္ခ်က္မ်ားထဲက လွူိဝွက္ခ်က္တစ္ခု။
က်ြန္ေတာ့အခုေရးရမည့္အေၾကာင္းကေတာ့ Gmail အေၾကာင္းေလးပါ ဒီ Gmail ရဲအေခါင္
စဥ္ကုိဘယ္လုိေပးရင္မလဲလုိေတာ္ေတာ္ေလး စဥ္စားရတယ္ ေနာက္ေတာ့ဦးေနွာက္ထဲက
ထြက္လာတဲ့ဟာ အေခါစဥ္ေပးလုိက္တယ္ "Gmail ရဲလွိူဝွက္ခ်က္မ်ားထဲက လွူိဝွက္ခ်က္
တစ္ခု။ " လုိေပးလုိက္တယ္ ။ ဒီအေၾကာင္းကုိနဲနည္းေလာက္ေျပာျခင္ပါတယ္ Gmail ေတြတစ္
ခုျပီးတစ္ခု ၾကည္ေနရတာျပင္းေနရင္ေတာ့ ဒီ Post ေလးကုိၾကည္ေစျခင္တယ္ ဘာလုပ္လဲဆုိ
Gmail ထဲက Mail ေတြျမန္ျမန္ၾကည့္လုိရေအာင္ေပါ့ ျပီးေတာ့ ဗဟုတုသလဲ ရွိသြားတာေပါ့။
ကဲစရေအာင္ Gmail ကုိအင္ဝင္လုိက္ပါ ။

ေနာက္ျပီးေတာ့ Gmail ထဲက Mail တစ္ခုခုကုိ Mouse ေလးထုိးလုိက္ပါျပီးေတာ့ Right Click
လုပ္းေပးပါ အဲဒီ Post ကုိဖြင့္စရာမလုိဘဲနဲ ေပါလာပါလိမ္မည္ ။
အရမ္းကုိလြယ္ကူပါကုိယ္တုိင္စမ္းၾကည့္ပါ။

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...