လာေရာက္လည္ပတ္သူအားလံုးကို*တင္မ်ိဳးလင္း*မွထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္မ်ာ


Wednesday, 5 September 2012

Winamp Player မွာျမန္မာစာေပါေစျခင္ရင္ေတာ့ 1:08 PM Softwares, Windows 1 comment http://thenextweb.com/industry/files/2011/02/Winamp.jpg.pnghttp://thenextweb.com/industry/files/2011/02/Winamp.jpg.png
Winamp Player မွာမေပါလုိစိတိညုစ္ေနတလား ရပါတယ္ေပါေအာင္လုပ္လုိရပါတယ္
ပထမ Winamp ရွိသလားလုိအရင္ေမးျခင္တယ္ မရွိေသရင္ေတာ့ ေအာက္မွာအရင္ေဒါင္း
ပါ။ဒီမွာ Winamp ကုိေဒါင္းပါ

ေဒါင္းျပီးရင္ ျမန္မာလုိေပါေအာင္ေအာက္က Video ကုိၾကည္ေပးပါ။

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...