လာေရာက္လည္ပတ္သူအားလံုးကို*တင္မ်ိဳးလင္း*မွထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္မ်ာ


Wednesday, 5 September 2012

Kingsoft Antivirus 2012 ကေလးပါ။ 11:16 AM computer security, King Soft, Softwares 4 comments
သူငယ္ခ်င္းအားလုိလုံးကုိ မိတ္ဆက္ေပးျခင္တယ္ Kingsoft Antivirus ကေလးနဲ့ Free
ေပးထားပါတယ္အရမ္းေကာင္းတယ္ သုံးရတာလဲလြယ္ကူတယ္ အရမ္းကုိရွင္းလင္းတယ္
တစ္ျခာ Software ေတြဆုိအရမ္းကုိ ရွူပ္ေထြးတယ္ ဆုိေတာ့လုပ္ရတာမလြယ္ကူးဘူး
Computer ကုိင္ခါစ သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ေတာ့ ဒီလုိမ်ိဳး Antivirus ေလးေတြနဲ့ဘဲလုိက္
ဖက္တယ္ ျပီးေတာ့ကုိဘယ္လုိမ်ီဳး Computer OS သုံးေနဘလဲဆုိတာလဲေဖာ္ျပထားတယ္။

က်ြန္ေတာ္က Windows 8 ဆုိေတာ့ Windows 8 လုိျပထားတယ္အရမ္းေကာင္း

အမ်ားၾကီေျပာမေနေတာ့ဘူးေဒါင္းတာေဒါင္းလုိက္ေတာ့။

Kingsoft Antivirus Download Here
က်ြန္ေတာ္သေဘာက်တဲ Video ကေလး

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...