လာေရာက္လည္ပတ္သူအားလံုးကို*တင္မ်ိဳးလင္း*မွထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္မ်ာ


Sunday, 26 May 2013

Andoid ဖုန္းအတြက္ ဖုန္းေခၚတာကို အခ်ိန္သတ္မွတ္မယ့္ Call Timer

Andoid ဖုန္းအတြက္ ဖုန္းေခၚတာကို အခ်ိန္သတ္မွတ္မယ့္ Call Timerလုိခ်င္ရင္ေတာ႕ယူထားလိုက္ေနာ္ Download here

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...