လာေရာက္လည္ပတ္သူအားလံုးကို*တင္မ်ိဳးလင္း*မွထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္မ်ာ


Tuesday, 12 February 2013

Nod 32 Update Keys ေလးေတြပါ

Nod 32 Update Keysဒီေကာင္ေလး ေတြကေတာ့ nod 32 key update ေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္---- ေနာက္ထြက္လာတဲ့ Update ေလးေတြကို အသံုးျပဳ၇တာ အဆင္ေျပေအာင္ keys ေလးေတြကို  တင္ေပးလိုက္တာပါ---- လိုခ်င္တဲ့ သူမ်ားအတြက္ ေအာက္မွာ Username နဲ ့ Password ေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပး ထားပါတယ္--Nod32 Keys Update !!! Username and Password
Username:TRIAL-62569217
Password:fdavs8x53t

Username:TRIAL-62569237
Password:557x7kfj6x

Username:TRIAL-62569224
Password:3fkm67c5st

Username:EAV-62016079
Password:4uc425kf3v

Username:EAV-62016102
Password:hva8kms767

Username:EAV-62016124
Password:8mp37j3hsk

 အဆင္ေျပပါေစ-----ခင္ဗ်ာ။။။

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...