လာေရာက္လည္ပတ္သူအားလံုးကို*တင္မ်ိဳးလင္း*မွထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္မ်ာ


Wednesday, 28 November 2012

flash song ကုိယ္တိုင္ လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ လုိအပ္တဲ႕ Software မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳပံု စာအုပ္မ်ား

flash song ကုိယ္တိုင္ လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ လုိအပ္တဲ႕ Software မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳပံု စာအုပ္မ်ား
flash song ကုိယ္တိုင္ လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ လုိအပ္တဲ႕ ေစာ့၀ဲလ္ မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳပံု စာအုပ္မ်ား


swishmax.2 ေဒါင္းရန္

(swishmax.3 ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ရန္)

swishmax.3 and 4 path ေဒါင္းရန္


swishmax.4 ေဒါင္းရန္

swishmax 3 crack ထည္႕နည္း ေဒါင္းရန္

ဖလက္ေဆာင္း လုပ္နည္းစာအုပ္

ဓာတ္ပံုႏွင့္ အယ္ဘန္လ္ထည္႕နည္း

အသဲပံု ေမာက္ effect-1 ေဒါင္းရန္

အသဲပံု ေမာက္effect -2 ေဒါင္းရန္

 ေမာက္ အဖက္ ထည္႕နည္းစာအုပ္(4 ground components )

mouse mask effect swi ေဒါင္းရန္


(လိပ္ျပာ ၃ back ground)


 boy or girl back gr ေဒါင္းရန္


mouse snow ေဒါင္းရန္(play and stop button)(star mouseEffect ေဒါင္းရန္)(နွင္းဆီ back ground(1)


(နွင္းဆီ back ground(2)


(ေခါင္းေလာင္းback ground)


(Flash Player ေဒါင္းရန္)(ပန္းေရာင္ back ground)

(Heart back ground)

(Flower back ground)

ဘယ္ေတာ႔မွမေမ႔ mouse eff


play and stop button ဒီဇုိင္းမ်ိဳးစုံေဒါင္းရန္


(star back ground)


(mouse effect letter)(bubble ေနာက္ခံ 1)


(bubble ေနာက္ခံ 2)

(mouse Fadein Fadeout)


(ရုပ္ရွင္ဖုိင္ထည္႕နည္းebook)

ေနာက္ဆုတ္ဖုိ႕ၾကဳိးစားရင္း ေနာက္ခံ


play and stop button ထည္႕နည္း ebook


(လိပ္ျပာ 1 back ground)(ဖဲၾကိဳးcomponents )

(mouse blur)

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...