လာေရာက္လည္ပတ္သူအားလံုးကို*တင္မ်ိဳးလင္း*မွထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္မ်ာ


Thursday, 13 September 2012

internet download manager ေလးပါ

Internet Download Manager သံုးပါတစ္ေန႔သ၌ ကၽြႏု္ပ္သည္ အလုပ္မအားလပ္သျဖင့္ ဘေလာ့တြင္ ပုိ႔စ္မ်ားစြာ မတင္ႏုိင္သည့္ သကာလ ျဖစ္ေနသည္။ ပုိ႔စ္ အေရးနည္းသျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ားကုိလည္း အားနာလွ၏။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တင္သည့္ ပုိ႔စ္မ်ားသည္လည္း စာဖတ္သူမ်ား၏ အက်ဳိးကုိ လုိလားေသာ ပုိ႔စ္မ်ားကုိသာ ေရးတင္ႏုိင္ရန္ စဥ္းစားလ်က္ ရွိ၏။


အင္တာနက္ သံုးသည့္ႏွင့္ မျဖစ္မေန လုိအပ္သည့္ အရာတစ္ခုအေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။ Internet Download Manager ကုိ ကြန္ပ်ဴတာထဲသုိ႔ မည္သုိ႔ မည္ပံု ထည့္သြင္းရမည္ကုိ ေရးသားေပးခဲ့ဖူးပါ၏။ သုိ႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္၏ ရွင္းလင္းခ်က္ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ အားလံုးလုိလုိ နားမလည္ ျဖစ္ေနပံုရ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ IDM အေၾကာင္းကုိ အစကေန ထပ္မံေရးသားေဖာ္ျပအပ္ေပ၏။

၁) IDM ကုိ Download လုပ္ယူပါ။
၂) idman60b ကုိ Install လုပ္ပါ။ Restart ေတာင္းပါက ေပးလုိက္ပါ။ ၿပီးပါက
၃) Start Bar ညာဘက္ ေအာက္ေျခတြင္ ေပၚေနေသာ IDM သေကၤတ အလံုးေလးကို Right Click လုပ္ၿပီး Exit ကုိ ေရြး၍ ပိတ္ပါ။
၄) Download လုပ္ယူထားေသာ ဖုိင္ထဲတြင္ Patch ဖုိင္ကုိ ဖြင့္ပါ။ Patch ကုိ ႏွိပ္ပါ။၅) ဖုိင္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ေမးလိမ့္မည္။ My Computer ရွိ Local Disk (C:) ေအာက္တြင္ Program Files ကုိ သြားပါ။ Internet Download Manager ဖုိင္ကုိဖြင့္၍ IDMan အလံုးေလးကုိ ေရြးလုိက္ပါ။
၆) ဒါဆုိရင္ Patch လုပ္တာ ၿပီးသြားပါၿပီး။
၇) Start မွ IDM ကုိ ျပန္ဖြင့္လုိက္ပါ။

ဒါဆုိရင္ အၿမဲတမ္း သံုးႏုိင္ပါၿပီး။ အထူးမွာၾကားလုိသည္မွာ IDM update လုပ္မလား ေမးသည့္အခါ No သာ ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆင္ေျပလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ . . .

ေမာင္ေစတနာ

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...