လာေရာက္လည္ပတ္သူအားလံုးကို*တင္မ်ိဳးလင္း*မွထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္မ်ာ


Wednesday, 5 September 2012

Firefox ရဲေနာက္ဆုံး Web Browser ျဖစ္တဲ့ Firefox Nightly 11:07 AM Browsers, FireFox No comments
Firefox ရဲေနာက္ဆုံး Web Browser ျဖစ္တဲ့ Firefox Nightly ကေလးပါသုံးရတာ
အရမ္းကုိအဆင္ေျပာတယ္ အသိေသးတဲ့သူေတြအတြက္ပါ ျပီေတာ့ Firefox နဲ့နည္ေလး
ကြာတယ္ နဲနည္ျမန္သလုိပါဘဲ မတူတဲဟာေတြအမ်ားၾကီးဘဲ သုံးၾကည္ရင္ေတာ့သိၾက
မွာပါ ေဒါင္းၾကပါ အဆင္ေျပပါေစ။


Firefox Nightly Download

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...