လာေရာက္လည္ပတ္သူအားလံုးကို*တင္မ်ိဳးလင္း*မွထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္မ်ာ


Sunday, 23 September 2012

ျမန္မာေဖာင္႕ဒီဇုိင္းမ်ိဳးစုံ အသုံးျပဳခ်င္သူမ်ားအတြက္ပါ

ျမန္မာေဖာင့္ဒီဇိုင္းမ်ိဳးစံု အသံုးဲျပဳခ်င္သူမ်ားအတြက္ဒီဟာေလးကေတာ့ ျမန္မာေဖာင့္ ဒီဇိုင္းမ်ားစြာ တင္ထားတဲ့ ဆိုဒ္တစ္ခုပါ လိုအပ္ရင္သံုးဖို ့ မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္ ေဖာင့္ေတာင္းတဲ့သူမ်ားလည္း ဒီလင့္မွာသြားယူလိုက္ဗ်ာ

ဒီဇိုင္းေဖာင့္ ၊ အလွေဖာင့္၊ ေျပာင္းသံုးရတာ လြယ္ေပမယ့္ ေဖာင့္တစ္မ်ိဳးေျပာင္းရင္

လက္ကြက္က  မတူေတာ့ သတိထားရပါမယ္။  ေဇာ္ဂ်ီမေပၚလာခင္အခ်ိန္ကေတာ့

က်ေနာ္လည္း win-myanmar ေဖာင့္ကိုသာ သံုးရတာပါ ။ ကြန္ပ်ဳတာသင္တန္းနဲ ့

ရံုးပိုင္းေတြလည္း win-myanmar,innwa,ponya  သံုးၾကတယ္ ။ လက္ကြက္ေတြ

မတူေတာ့ သေ၀ထိုးရွာရ အဆင့္ေရးမရနဲ ့အလုပ္ေတာ့မ်ားတယ္ သို ့ေသာ္လည္း

လိုအပ္သူရွိပါက သံုးနိုင္ပါေစေၾကာင္း....................................................။


ဒီလင့္မွာယူပါ - http://www.myordbok.com/myanmar-fonts

ဒါကေတာ့ က်ေနာ္ျပန္တင္ထားတာပါ - ျမန္မာ့ေဖာင့္ ဒီဇိုင္းစံု

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...